Chia sẻ

Luật sư trả lời: Khi Cơ quan thuế đến đơn vị kiểm tra hoạt động thuế, doanh nghiệp có trách nhiệm phải:

  • Cung cấp cho đoàn kiểm tra kế toán tài liệu kế toán có liên quan đến nội dung kiểm tra và giải trình các nội dung theo yêu cầu của đoàn kiểm tra;
  • Thực hiện kết luận của đoàn kiểm tra kế toán.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886