Chia sẻ
thu-tuc-xin-giay-phep-phong-chay-chua-chay-cho-toa-nha-cho-thue-ntv

Hiện tại ở các thành phố lớn, nhiều doanh nghiệp mới được thành lập và đáp ứng nhu cầu đó có không ít tòa nhà được xây dựng với mục đích cho các doanh nghiệp thuê lại để kinh doanh, tuy nhiên tòa nhà cho thuê lại là đối tượng phải xin giấy phép PCCC. Để xin giấy phép PCCC cho tòa nhà cho thuê phải tiến hành các thủ tục với cơ quan có thẩm quyền. Cùng NTV tìm hiểu qua bài viết Thủ tục xin giấy phép phòng cháy chữa cháy cho tòa nhà cho thuê.

Nội dung chính

1. Những trường hợp phải xin giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế (giấy phép phòng cháy chữa cháy)

Tòa nhà cho thuê có thể bao gồm: nhà chung cư, nhà tập thể, nhà ở ký túc xá…Tuy nhiên, không phải bất cứ tòa nhà nào xây dựng lên với mục đích cho thuê cũng đều phải có giấy phép phòng cháy chữa cháy. Điều này còn phụ thuộc vào số tầng, diện tích, chiều cao,… của tòa nhà đó. Nghị định 136/2020/NĐ-CP quy định chi tiết 4 cấp độ yêu cầu công tác phòng cháy chữa cháy của tòa nhà cho thuê với các thủ tục đảm bảo điều kiện về phòng cháy chữa cháy khác nhau. Cụ thể:

 • Cấp độ 1: Làm hồ sơ phương án phòng cháy chữa cháy đối với tòa nhà cho thuê cao dưới 5 tầng và:
  • Nhà chung cư có khối tích dưới 5.000 m3
  • Nhà tập thể, nhà ở ký túc xá có tổng khối tích dưới 2.500 m3;
  • Nhà hỗn hợp có tổng khối tích dưới 1.500 m3.
 • Cấp độ 2: Làm hồ sơ phương án PCCC và được Cơ quan công an quản lý thẩm duyệt đối với tòa nhà cho thuê cao từ 5 tầng trở lên hoặc:
  • Nhà chung cư có khối tích từ 5.000 m3 trở lên
  • Nhà tập thể, nhà ở ký túc xá có khối tích từ 2.500 m3 trở lên
  • Nhà hỗn hợp có khối tích từ 1.500 m3 trở lên.
 • Cấp độ 3: Xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy và chữa cháy đối với tòa nhà cho thuê (nhà chung cư, nhà tập thể, nhà ở ký túc xá, nhà hỗn hợp) cao 7 tầng trở lên hoặc có tổng khối tích từ 5.000 m3 trở lên.
 • Cấp độ 4: Làm hồ sơ phương án PCCC, được Cơ quan công an quản lý thẩm duyệt và xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy và chữa cháy đối với:
  • Nhà chung cư, nhà tập thể, nhà ở ký túc xá cao từ 7 tầng trở lên hoặc có tổng khối tích từ 10.000 m3 trở lên
  • Nhà hỗn hợp cao từ 5 tầng trở lên hoặc có tổng khối tích từ 5.000 m3 trở lên.

Cấp độ 1: Tòa nhà cho thuê phải làm hồ sơ phương án phòng cháy chữa cháy

1. Điều kiện làm hồ sơ phương án phòng cháy chữa cháy cho tòa nhà cho thuê

 • Tòa nhà cho thuê phải trang bị đầy đủ thiết bị pccc như: Bảng nội quy chữa cháy, tiêu lệnh chữa cháy, bình chữa cháy (không quy định cụ thể nhưng thường cứ 50m2 sẽ cần từ 1-2 bình chữa cháy), đèn báo cháy, còi báo cháy,… và một số thiết bị khác trong từng trường hợp;
 • Giấy chứng nhận đã tham gia huấn luyện nghiệp vụ PCCC
 • Và một số giấy tờ, biên bản khác (tham khảo trong file hồ sơ ở mục 2)

Liên hệ Luật sư/ Chuyên gia của NTV theo hotline: 0902 841 886 để được tư vấn chi tiết.

2. Quy trình thủ tục làm hồ sơ phương án phòng cháy chữa cháy cho tòa nhà cho thuê

Bước 1: Chủ tòa nhà cho thuê đăng ký tham gia huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy cho bản thân và tối thiểu 1 nhân viên đang làm việc tại tòa nhà cho thuê (nếu có thuê nhân viên như bảo vệ, nhân viên vệ sinh, người quản lý tòa nhà…)

Bước 2: Chuẩn bị đầy đủ thiết bị phòng cháy chữa cháy đạt chuẩn cho tòa nhà cho thuê như đã trình bày ở mục 1

Bước 3: Tòa nhà cho thuê chuẩn bị 01 bộ hồ sơ phương án phòng cháy chữa cháy

Bước 4: Lưu trữ hồ sơ phương án phòng cháy chữa cháy tại tòa nhà cho thuê

Cấp độ 2: Tòa nhà cho thuê làm hồ sơ phương án PCCC và được Cơ quan công an quản lý thẩm duyệt

1. Điều kiện tòa nhà cho thuê làm hồ sơ phương án phòng cháy chữa cháy

Điều kiện tòa nhà cho thuê làm hồ sơ phương án phòng cháy chữa cháy ở cấp độ 2 giống với điều kiện làm hồ sơ phương án phòng cháy chữa cháy cho tòa nhà cho thuê đã trình bày ở mục 1 cấp độ 1.

2. Quy trình tòa nhà cho thuê làm hồ sơ phương án PCCC và xin thẩm duyệt từ Cơ quan Công an

Bước 1: Chủ tòa nhà cho thuê phải đăng ký tham gia khóa huấn luyện, tập huấn PCCC (trường hợp có thuê nhân viên như bảo vệ, nhân viên vệ sinh, người quản lý tòa nhà… thì đăng ký thêm cho tối thiểu một nhân viên nữa).

Bước 2: Trang bị đầy đủ các thiết bị phòng cháy chữa cháy đã trình bày ở mục 1 cấp độ 1.

Bước 3: Chuẩn bị đầy đủ 01 bộ hồ sơ phương án PCCC cho tòa nhà cho thuê.

Bước 4: Nộp hồ sơ đến Cơ quan công an có thẩm quyền quản lý tòa nhà cho thuê

Bước 5: Tòa nhà cho thuê nhận kết quả thẩm duyệt hồ sơ phương án PCCC

Bước 6: Lưu trữ hồ sơ phương án PCCC đã thẩm duyệt tại tòa nhà cho thuê

Cấp độ 3: Tòa nhà cho thuê phải xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy và chữa cháy 

1. Quy định của pháp luật về điều kiện xin giấy phép PCCC cho tòa nhà cho thuê

Hiện nay, pháp luật có rất nhiều quy định cũng như những quy chuẩn khác nhau đối với những đối tượng nằm trong danh mục ngành nghề bắt buộc phải xin giấy phép PCCC. Quy định của pháp luật về điều kiện xin cấp giấy phép PCCC cho tòa nhà cho thuê gồm có:

 • Tòa nhà cho thuê trang bị đầy đủ thiết bị phòng cháy chữa cháy như:
  • Biển cấm, biển báo, sơ đồ, biển chỉ dẫn về pccc thoát nạn; 
  • Bảng nội quy, tiêu lệnh, bình chữa cháy (không quy định cụ thể nhưng thường cứ 50m2 sẽ cần từ 1-2 bình chữa cháy);
  • Đèn báo cháy, còi báo cháy,… và một số thiết bị khác tùy từng trường hợp.
 • Giấy chứng nhận huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC;
 • Hệ thống điện, chống sét, chống tĩnh điện, thiết bị sử dụng điện,…bảo đảm an toàn về phòng cháy chữa cháy;
 • Có hệ thống giao thông, cấp nước, thông tin liên lạc phục vụ chữa cháy,… bảo đảm về số lượng, chất lượng;
 • Được duy trì trong suốt quá trình hoạt động;
 • Và một số giấy tờ, biên bản khác (tham khảo chi tiết trong file hồ sơ ở mục 2).

Liên hệ Luật sư/ Chuyên gia của NTV theo hotline: 0902 841 886 để được tư vấn chi tiết.

2. Thủ tục xin giấy phép phòng cháy chữa cháy cho tòa nhà cho thuê

Thủ tục xin giấy phép phòng cháy chữa cháy cho tòa nhà cho thuê được tiến hành như sau:

Bước 1: Đăng ký tham gia huấn luyện bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC cho chủ tòa nhà và cho ít nhất 1 nhân viên đang làm việc tại tòa nhà (nếu có thuê nhân viên như bảo vệ, nhân viên vệ sinh, người quản lý tòa nhà…)

Bước 2: Tòa nhà cho thuê trang bị các thiết bị PCCC theo quy định đã liệt kê tại mục 1

Bước 3: Chuẩn bị hồ sơ xin giấy phép phòng cháy chữa cháy cho tòa nhà cho thuê

 • Tải trọn bộ thành phần hồ sơ theo mẫu: tại đây

Bước 4: Nộp hồ sơ cho Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ nơi cơ sở đặt trụ sở xem xét và phê duyệt

Bước 5: Nộp phí thẩm duyệt thiết kế và nghiệm thu

Bước 6: Cơ quan có thẩm quyền cử cán bộ kiểm tra xuống tòa nhà cho thuê để nghiệm thu thiết kế về phòng cháy chữa cháy của tòa nhà

Bước 7: Tòa nhà cho thuê nhận kết quả – Giấy chứng nhận đủ điều kiện về PCCC

Cấp độ 4: Tòa nhà cho thuê phải làm hồ sơ phương án PCCC, được Cơ quan công an quản lý thẩm duyệt và xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy và chữa cháy

1. Điều kiện làm hồ sơ phương án PCCC và xin cấp giấy phép phòng cháy chữa cháy cho tòa nhà cho thuê

Điều kiện làm hồ sơ phương án PCCC và xin cấp giấy phép phòng cháy chữa cháy cho tòa nhà cho thuê giống với điều kiện cấp giấy phép phòng cháy chữa cháy cho tòa nhà cho thuê tại cấp độ 3.

2. Thủ tục làm hồ sơ phương án PCCC và xin cấp giấy phép phòng cháy chữa cháy cho tòa nhà cho thuê

Bước 1: Đăng ký tham gia huấn luyện bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC cho chủ tòa nhà và cho ít nhất 1 nhân viên đang làm việc tại tòa nhà (nếu có thuê nhân viên như bảo vệ, nhân viên vệ sinh, người quản lý tòa nhà…)

Bước 2: Trang bị các thiết bị PCCC cho tòa nhà như đã đề cập tại mục 1 ở cấp độ 3.

Bước 3: Chuẩn bị 01 bộ hồ sơ phương án PCCC và 01 bộ hồ sơ xin cấp Giấy phép phòng cháy chữa cháy cho tòa nhà cho thuê.

 • Tải trọn bộ file hồ sơ phương án PCCC theo mẫu: tại đây
 • Tải trọn bộ file hồ sơ xin cấp Giấy phép phòng cháy chữa cháy theo mẫu: tại đây

Bước 4: Nộp bộ hồ sơ phương án PCCC của tòa nhà cho thuê đến Cơ quan công an quản lý.

Bước 5: Nhận kết quả thẩm duyệt hồ sơ phương án PCCC.

Bước 6: Nộp hồ sơ xin cấp giấy phép PCCC tới Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ có thẩm quyền.

Bước 7: Nộp phí thẩm duyệt thiết kế và nghiệm thu.

Bước 8: Cơ quan có thẩm quyền cử đoàn kiểm tra xuống tòa nhà để thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy.

Bước 9: Nhận GCN đủ điều kiện về phòng cháy và chữa cháy cho tòa nhà cho thuê.

Tham khảo: 

Trong quá trình đáp ứng các điều kiện đảm bảo an toàn về công tác phòng cháy chữa cháy của tòa nhà cho thuê mà gặp phải bất kỳ vướng mắc nào trong khâu chuẩn bị hoặc khâu thiết lập các trang thiết bị PCCC, hãy liên hệ ngay với Luật sư/ Chuyên gia của NTV theo hotline: 0902 841 886 để được hỗ trợ miễn phí.

– Thanh Dịu (Được sự cố vấn của LS Diếp Quốc Hoàng) –

Phòng cháy chữa cháy (pccc) là một thủ tục rất quan trọng để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của con người, vì vậy các chế tài cũng rất nghiêm khắc. Quy trình thủ tục để làm giấy phép hoặc hồ sơ pccc cũng không phải dễ dàng. NTV với hơn 12 năm kinh nghiệm hỗ trợ dịch vụ này trên phạm vi toàn quốc.
Nếu cơ sở thuộc đối tượng phải xin giấy phép pccc vui lòng tham khảo: Dịch vụ xin giấy phép phòng cháy chữa cháy
Nếu cơ sở của mình thuộc đối tượng cần chuẩn bị hồ sơ, phương án pccc có thể tham khảo bài này: Dịch vụ tư vấn làm hồ sơ phương án phòng cháy chữa cháy

One Trackback

 1. […] Tham khảo: Hướng dẫn lập hồ sơ phương án pccc cho tòa nhà cho thuê  […]

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886