Chia sẻ
thu-tuc-xin-giay-phep-phong-chay-chua-chay-cho-nha-hang-quan-an

Nằm trong danh mục những ngành nghề kinh doanh có điều kiện được pháp luật quy định, khi kinh doanh nhà hàng/ quán ăn (cửa hàng ăn uống), cơ sở ngoài việc đáp ứng các điều kiện kinh doanh, giấy phép kinh doanh còn phải có những giấy phép con khác như giấy chứng nhận đủ điều kiện VSATTP, giấy phép phòng cháy chữa cháy. Để xin giấy phép phòng cháy chữa cháy cho nhà hàng/ quán ăn cần những gì? Cùng NTV tìm hiểu về thủ tục xin Giấy phép phòng cháy chữa cháy cho nhà hàng/ quán ăn.

Nội dung chính

1. Kinh doanh nhà hàng/quán ăn có cần xin giấy phép phòng cháy chữa cháy không?

Nhà hàng/quán ăn là một trong những cơ sở bị quản lý về phòng cháy chữa cháy nên bắt buộc phải đáp ứng các điều kiện đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy. Căn cứ theo Nghị định 136/2020/NĐ-CP, pháp luật chia công tác chuẩn bị PCCC của nhà hàng/quán ăn thành 4 cấp độ như sau:

 • Cấp độ 1: Nhà hàng/quán ăn có diện tích kinh doanh dưới 300 m2 và có khối tích dưới 1.000 m3 – làm hồ sơ phương án phòng cháy chữa cháy;
 • Cấp độ 2: Nhà hàng/quán ăn có tổng diện tích kinh doanh từ 300m2 trở lên hoặc có khối tích từ 1.000 m3 – làm hồ sơ phương án PCCC và được Cơ quan công an quản lý thẩm duyệt;
 • Cấp độ 3: Nhà hàng/quán ăn có diện tích kinh doanh có tổng khối tích từ 3.000 m3 trở lên – xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy và chữa cháy;
 • Cấp độ 4: Nhà hàng/quán ăn có tổng diện tích kinh doanh từ 500 m2 trở lên hoặc có khối tích từ 5.000 m3 trở lên – làm hồ sơ phương án PCCC, được Cơ quan công an quản lý thẩm duyệt và xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy và chữa cháy.

Cấp độ 1: Nhà hàng/quán ăn phải làm hồ sơ phương án phòng cháy chữa cháy

1. Điều kiện làm hồ sơ phương án phòng cháy chữa cháy cho nhà hàng/quán ăn

 • Nhà hàng/quán ăn phải trang bị đầy đủ thiết bị pccc như: Bảng nội quy chữa cháy, tiêu lệnh chữa cháy, bình chữa cháy (không quy định cụ thể nhưng thường cứ 50m2 sẽ cần từ 1-2 bình chữa cháy), đèn báo cháy, còi báo cháy,… và một số thiết bị khác trong từng trường hợp;
 • Giấy chứng nhận đã tham gia huấn luyện nghiệp vụ PCCC;
 • Và một số giấy tờ, biên bản khác (tham khảo trong file hồ sơ ở mục 2).

Liên hệ Luật sư/ Chuyên gia của NTV theo hotline: 0902 841 886 để được tư vấn chi tiết.

2. Quy trình thủ tục làm hồ sơ phương án phòng cháy chữa cháy cho nhà hàng/quán ăn

Bước 1: Chủ nhà hàng/quán ăn đăng ký tham gia huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy cho bản thân và tối thiểu 1 nhân viên đang làm việc tại nhà hàng/quán ăn (nếu có thuê nhân viên).

Bước 2: Chuẩn bị đầy đủ thiết bị phòng cháy chữa cháy đạt chuẩn cho nhà hàng/quán ăn như đã trình bày ở mục 1.

Bước 3: Nhà hàng/quán ăn chuẩn bị 01 bộ hồ sơ phương án phòng cháy chữa cháy

Bước 4: Lưu trữ hồ sơ phương án phòng cháy chữa cháy tại nhà hàng/quán ăn.

Cấp độ 2: Nhà hàng/quán ăn làm hồ sơ phương án PCCC và được Cơ quan công an quản lý thẩm duyệt

1. Điều kiện nhà hàng/quán ăn làm hồ sơ phương án phòng cháy chữa cháy

Điều kiện nhà hàng/quán ăn làm hồ sơ phương án phòng cháy chữa cháy ở cấp độ 2 giống với điều kiện làm hồ sơ phương án phòng cháy chữa cháy cho nhà hàng/quán ăn đã trình bày ở mục 1 cấp độ 1.

2. Quy trình nhà hàng/quán ăn làm hồ sơ phương án PCCC và xin thẩm duyệt từ Cơ quan Công an

Bước 1: Chủ nhà hàng/quán ăn phải đăng ký tham gia khóa huấn luyện, tập huấn PCCC (trường hợp có thuê nhân viên thì đăng ký thêm cho tối thiểu một nhân viên nữa).

Bước 2: Trang bị đầy đủ các thiết bị phòng cháy chữa cháy đã trình bày ở mục 1 cấp độ 1.

Bước 3: Chuẩn bị đầy đủ 01 bộ hồ sơ phương án PCCC cho nhà hàng/quán ăn

Bước 4: Nộp hồ sơ đến Cơ quan công an có thẩm quyền quản lý nhà hàng/quán ăn.

Bước 5: Nhà hàng/quán ăn nhận kết quả thẩm duyệt hồ sơ phương án PCCC.

Bước 6: Lưu trữ hồ sơ phương án PCCC đã thẩm duyệt tại nhà hàng/quán ăn.

Cấp độ 3: Nhà hàng/quán ăn phải xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy và chữa cháy

1. Điều kiện cấp giấy phép phòng cháy chữa cháy cho nhà hàng/ quán ăn 

 • Nhà hàng/quán ăn trang bị đầy đủ thiết bị phòng cháy chữa cháy như:
  • Biển cấm, biển báo, sơ đồ, biển chỉ dẫn về pccc thoát nạn; 
  • Bảng nội quy, tiêu lệnh, bình chữa cháy (không quy định cụ thể nhưng thường cứ 50m2 sẽ cần từ 1-2 bình chữa cháy);
  • Đèn báo cháy, còi báo cháy,… và một số thiết bị khác tùy từng trường hợp.
 • Hệ thống điện, chống sét, chống tĩnh điện, thiết bị sử dụng điện,…bảo đảm an toàn về phòng cháy chữa cháy;
 • Có hệ thống giao thông, cấp nước, thông tin liên lạc phục vụ chữa cháy,… bảo đảm về số lượng, chất lượng;
 • Và một số giấy tờ, biên bản khác (tham khảo chi tiết trong file hồ sơ ở mục 2).

Liên hệ Luật sư/ Chuyên gia của NTV theo hotline: 0902 841 886 để được tư vấn chi tiết.

2. Thủ tục xin Giấy phép phòng cháy chữa cháy cho nhà hàng/ quán ăn

Quy định về thủ tục xin cấp giấy phép phòng cháy chữa cháy cho nhà hàng/ quán ăn được thực hiện qua các bước:

Bước 1: Đăng ký tham gia huấn luyện bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC cho chủ nhà hàng/quán ăn và cho ít nhất 1 nhân viên đang làm việc tại cơ sở (nếu có thuê nhân viên).

Bước 2: Nhà hàng/quán ăn trang bị các thiết bị PCCC theo quy định đã liệt kê tại mục 1.

Bước 3: Chuẩn bị hồ sơ xin giấy phép phòng cháy chữa cháy cho nhà hàng/ quán ăn.

 • Tải trọn bộ thành phần hồ sơ theo mẫu: tại đây

Bước 4: Nộp hồ sơ cho Cục/Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ nơi cơ sở đặt trụ sở (tùy trường hợp) xem xét và phê duyệt.

Bước 5: Nộp phí thẩm duyệt.

Bước 6: Cơ quan có thẩm quyền cử cán bộ kiểm tra xuống nhà hàng/quán ăn để nghiệm thu thiết kế về phòng cháy chữa cháy.

Bước 7: Nhận kết quả – Giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy và chữa cháy.

Cấp độ 4: Nhà hàng/quán ăn phải làm hồ sơ phương án PCCC, được Cơ quan công an quản lý thẩm duyệt và xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy và chữa cháy

1. Điều kiện làm hồ sơ phương án PCCC và xin cấp giấy phép phòng cháy chữa cháy cho nhà hàng/quán ăn

Điều kiện làm hồ sơ phương án PCCC và xin cấp giấy phép phòng cháy chữa cháy cho nhà hàng/quán ăn giống với điều kiện cấp giấy phép phòng cháy chữa cháy cho nhà hàng/ quán ăn ở cấp độ 3.

2. Thủ tục làm hồ sơ phương án PCCC và xin cấp giấy phép phòng cháy chữa cháy cho nhà hàng/quán ăn

Bước 1: Đăng ký tham gia huấn luyện bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC cho chủ nhà hàng/quán ăn và cho ít nhất 1 nhân viên đang làm việc tại cơ sở (nếu có thuê nhân viên).

Bước 2: Trang bị các thiết bị PCCC cho nhà hàng/quán ăn như đã đề cập tại mục 1 ở cấp độ 3.

Bước 3: Chuẩn bị 01 bộ hồ sơ phương án PCCC và 01 bộ hồ sơ xin cấp Giấy phép phòng cháy chữa cháy cho nhà hàng/quán ăn.

 • Tải trọn bộ file hồ sơ phương án PCCC theo mẫu: tại đây
 • Tải trọn bộ file hồ sơ xin cấp Giấy phép phòng cháy chữa cháy theo mẫu: tại đây

Bước 4: Nộp bộ hồ sơ phương án PCCC của nhà hàng/quán ăn đến Cơ quan công an quản lý.

Bước 5: Nhận kết quả thẩm duyệt hồ sơ phương án PCCC.

Bước 6: Nộp hồ sơ xin cấp giấy phép PCCC tới Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ có thẩm quyền.

Bước 7: Nộp phí thẩm duyệt thiết kế và nghiệm thu.

Bước 8: Cơ quan có thẩm quyền cử đoàn kiểm tra xuống nhà hàng/quán ăn để thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy.

Bước 9: Nhận GCN đủ điều kiện về phòng cháy và chữa cháy cho nhà hàng/quán ăn.

Tham khảo: 

Nếu nhà hàng/quán ăn của anh chị còn bất kỳ thắc mắc nào về công tác phòng cháy chữa cháy như: các trang thiết bị phòng cháy chữa cháy cụ thể trong từng trường hợp hoặc chi tiết về thành phần giấy tờ cần chuẩn bị, hãy liên hệ ngay với Luật sư/ Chuyên gia của NTV theo hotline: 0902 841 886 để được tư vấn miễn phí và hỗ trợ nhanh chóng.

– Thanh Dịu (Được sự cố vấn của LS Diếp Quốc Hoàng) –

Phòng cháy chữa cháy (pccc) là một thủ tục rất quan trọng để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của con người, vì vậy các chế tài cũng rất nghiêm khắc. Quy trình thủ tục để làm giấy phép hoặc hồ sơ pccc cũng không phải dễ dàng. NTV với hơn 12 năm kinh nghiệm hỗ trợ dịch vụ này trên phạm vi toàn quốc.
Nếu cơ sở thuộc đối tượng phải xin giấy phép pccc vui lòng tham khảo: Dịch vụ xin giấy phép phòng cháy chữa cháy
Nếu cơ sở của mình thuộc đối tượng cần chuẩn bị hồ sơ, phương án pccc có thể tham khảo bài này: Dịch vụ tư vấn làm hồ sơ phương án phòng cháy chữa cháy

2 Trackbacks

 1. […] Hướng dẫn lập hồ sơ phương án pccc cho nhà hàng/quán ăn […]

 2. […] >>> Tham khảo thêm bài viết: Thủ tục xin Giấy phép PCCC cho nhà hàng […]

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886