Chia sẻ

Luật sư trả lời: Pháp luật hiện hành cho phép thành viên hợp danh góp vốn vào Công ty trách nhiệm hữu hạn và Công ty cổ phần. Tuy nhiên, nếu Công ty cổ phần và Công ty trách nhiệm hữu hạn cho phép thành viên hợp danh trở thành thành viên của mình thì phải tự chịu trách nhiệm nếu Công ty hợp danh của thành viên hợp danh này xảy ra vấn đề gì ảnh hưởng đến tài chính.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886