Chia sẻ

Luật sư trả lời: CHƯA. Sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, công ty phải làm giấy đề nghị sử dụng/phát hành hóa đơn điện tử lần đầu và được Cơ quan thuế quản lý trực tiếp chấp nhận thì mới bắt đầu được phép sử dụng hóa đơn kể từ ngày được Cơ quan thuế cho phép sử dụng.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886