Chia sẻ

Luật sư trả lời: Được phép góp vốn vào công ty cổ phần. Tuy nhiên, việc góp vốn phải tuân thủ điều kiện về đại diện trong pháp luật dân sự. Vì Người 16 tuổi (chưa thành niên) có thể xác lập giao dịch dân sự liên quan đến bất động sản, động sản phải đăng ký và giao dịch khác theo quy định của luật phải được người đại diện theo pháp luật đồng ý.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886