Chia sẻ

Luật sư trả lời: Pháp luật hiện nay không có quy định về mức vốn điều lệ cụ thể khi thành lập doanh nghiệp, mà việc xác định vốn điều lệ của công ty mới thành lập sẽ phụ thuộc vào khả năng kinh tế của thành viên góp vốn, mục đích hoạt động, lĩnh vực hoạt động.

Lưu ý: Nếu công ty kinh doanh các ngành nghề kinh doanh có điều kiện về vốn pháp định hoặc yêu cầu ký quỹ thì vốn điều lệ của công ty phải tối thiểu bằng mức vốn pháp định hoặc đáp ứng ký quỹ theo quy định của pháp luật.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886