Chia sẻ

Luật sư trả lời: Căn cứ quy định tại Điều 53 Nghị định 01/2021/NĐ-CP không xác định thời điểm nào thì công ty TNHH một thành viên được quyền thay đổi chủ sở hữu. Đồng thời, theo quy định tại Điều 30 Luật Doanh nghiệp 2020 cũng không có quy định nào hạn chế việc công ty TNHH một thành viên mới thành lập thì không được thay đổi chủ sở hữu. Do đó, Công ty TNHH một thành viên mới thành lập có thể đổi chủ sở hữu.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886