Chia sẻ

Luật sư trả lời: Một người có thể đứng tên nhiều công ty bao gồm cả công ty TNHH, công ty cổ phần nếu đáp ứng đủ điều kiện và tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật và không thuộc trường hợp là Doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp tư nhân.

Căn cứ điều 12, điều 101, điều 188 Luật Doanh nghiệp 2020.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886