Luật sự trả lời: Doanh nghiệp bắt buộc phải đóng các loại thuế:

  • Thuế môn bài;
  • Thuế giá trị gia tăng;
  • Thuế thu nhập doanh nghiệp;
  • Thuế tài nguyên;
  • Thuế xuất/ nhập khẩu;
  • Thuế tiêu thụ đặc biệt.

© 2021 Bản quyền thuộc về Luật NTV

    

https://giayphepkinhdoanh.vn/wp-admin/admin-ajax.php