Chia sẻ

Luật sư trả lời: ĐƯỢC. Hợp tác xã là tổ chức kinh tế tập thể, đồng sở hữu, có tư cách pháp nhân được thành lập, hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam cho nên hợp tác xã được mở tài khoản thanh toán tại các ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài…

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886