Luật sư trả lời: Doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh chỉ phải quyết toán thuế năm nếu việc tạm ngừng kinh doanh không trọn năm dương lịch hoặc năm tài chính.

© 2021 Bản quyền thuộc về Luật NTV

    

https://giayphepkinhdoanh.vn/wp-admin/admin-ajax.php