Chia sẻ

Luật sư trả lời: Tại Điều 13 thông tư 21/2018 TT – BGDĐT có quy định về việc biên soạn giáo trình dạy học của trung tâm như sau:

  • Trung tâm ngoại ngữ sử dụng các chương trình do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Tự biên soạn hoặc lựa chọn các chương trình tài liệu của các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, các tổ chức giáo dục trong nước và quốc tế. Phù hợp nhu cầu người học và khả năng đáp ứng của trung tâm;
  • Giám đốc trung tâm ngoại ngữ chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước cơ quan quản lý giáo dục về nội dung chương trình, tài liệu dạy học tại trung tâm. Đồng thời có trách nhiệm báo cáo hiệu trưởng nhà trường (đối với trung tâm thuộc các cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm), hoặc giám đốc sở giáo dục và đào tạo (đối với các trung tâm còn lại trên địa bàn) các chương trình, tài liệu dạy học được sử dụng tại trung tâm.
CategoryGiấy phép con

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886