Chia sẻ

Luật sư trả lời: Pháp luật hiện hành không có quy định cụ thể về việc trung tâm ngoại ngữ được mở chi nhánh, do vậy, khi hoạt động trung tâm ngoại ngữ tại các chi nhánh trực thuộc, doanh nghiệp cần xin thành lập trung tâm ngoại ngữ tại các chi nhánh.

CategoryGiấy phép con

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886