Chia sẻ

Luật sư trả lời:

  • Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định thành lập và cho phép hoạt động giáo dục đối với các trung tâm ngoại ngữ trên địa bàn;
  • Giám đốc đại học, học viện; hiệu trưởng trường đại học, trường cao đẳng quyết định cho phép hoạt động giáo dục đối với trung tâm ngoại ngữ trong phạm vi trường.
CategoryGiấy phép con

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886