Chia sẻ

Luật sư trả lời: Bao gồm:

  • Không cần chữ ký khi bán hàng, dịch vụ cho khách hàng ở nước ngoài;
  • Không cần tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua hàng tại siêu thị, trung tâm thương mại;
  • Không cần chữ ký điện tử đối với hoá đơn tem, vé, thẻ;
  • Không cần ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu hóa đơn, số thứ tự hóa đơn, thuế suất thuế giá trị gia tăng, mã số thuế, địa chỉ người mua, chữ ký số, chữ ký điện tử người bán dịch vụ vận tải hàng không xuất qua website và hệ thống thương mại điện tử được lập theo thông lệ quốc tế cho người mua;
  • Không cần đơn vị tính, số lượng, đơn giá trong hoạt động xây dựng, lắp đặt, xây nhà;
  • Không cần các tiêu thức về người mua đối với phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử.
  • Không cần các tiêu thức về người mua cho thanh toán Interline giữa các hãng hàng không.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886