Chia sẻ

Luật sư trả lời: Theo quy định của Luật Đầu tư năm 2020, người nước ngoài được thành lập công ty tại Việt Nam. Tuy nhiên, trước khi thành lập công ty tại Việt Nam, người nước ngoài phải có dự án đầu tư và thực hiện các thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, đồng thời phải đáp ứng các điều kiện do luật định.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886