Chia sẻ

Luật sự trả lời: Theo quy định của pháp luật hiện hành, không phải trong mọi giao dịch điện tử đều phải cần chữ ký số. Tuy nhiên, việc đăng ký và sử dụng chữ ký số là hết sức cần thiết, là yếu tố bắt buộc bất thành văn phải có đối với các doanh nghiệp bởi: chữ ký số dùng để kê khai và nộp thuế cho doanh nghiệp; dùng để xuất hóa đơn điện tử; dùng để thực hiện việc đăng ký, kê khai, nộp báo cáo bảo hiểm điện tử.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886