Luật sự trả lời: CÓ. Số lượng cổ đông trong công ty cổ phần quy định tối thiểu là 3 cổ đông.. Tuy nhiên, không có giới hạn đối với số lượng cổ đông tối đa.

© 2021 Bản quyền thuộc về Luật NTV

    

https://giayphepkinhdoanh.vn/wp-admin/admin-ajax.php