Chia sẻ

Luật sư trả lời: Khi có sự thay đổi lớn về hoạt động quản lý và kinh doanh dẫn đến đơn vị tiền tệ được sử dụng trong các giao dịch kinh tế không còn thoả mãn các tiêu chuẩn đơn vị tiền tệ theo quy định của pháp luật về kế toán thì doanh nghiệp được thay đổi đơn vị tiền tệ trong kế toán.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886