Chia sẻ

Luật sư trả lời: Thực hiện theo đúng các bước sau:

  • Bước 1: Lập bảng kê hoá đơn cần huỷ.
  • Bước 2: Thành lập hội đồng huỷ hoá đơn (Hộ, cá nhân không cần thành lập Hội đồng).
  • Bước 3: Tiến hành huỷ và lập biên bản về việc huỷ.
  • Bước 4: Thông báo kết quả huỷ.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886