Luật sư trả lời: Thực hiện theo đúng các bước sau:

Bước 1: Lập bảng kê hoá đơn cần huỷ.

Bước 2: Thành lập hội đồng huỷ hoá đơn (Hộ, cá nhân không cần thành lập Hội đồng).

Bước 3: Tiến hành huỷ và lập biên bản về việc huỷ.

Bước 4: Thông báo kết quả huỷ.

© 2021 Bản quyền thuộc về Luật NTV

    

https://giayphepkinhdoanh.vn/wp-admin/admin-ajax.php