Luật sự trả lời: Tên doanh nghiệp hợp lệ là tên doanh nghiệp dự tính đặt không thuộc trường hợp cấm, trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên doanh nghiệp khác đã đăng ký quy định tại Điều 39, 42 Luật doanh nghiệp.

© 2021 Bản quyền thuộc về Luật NTV

    

https://giayphepkinhdoanh.vn/wp-admin/admin-ajax.php