Chia sẻ

Luật sư trả lời: Treo biển hiệu công ty sau khi thành lập là BẮT BUỘC. Tránh trường hợp khi cơ quan thuế xuống kiểm tra trụ sở, nếu không có bảng hiệu, cơ quan thuế có quyền ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính hoặc khóa mã số thuế của doanh nghiệp.

Nội dung bảng hiệu Doanh nghiệp gồm: Tên doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở doanh nghiệp.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886