Chia sẻ

Luật sư trả lời:

  • Kinh doanh dịch vụ đòi nợ
  • Kinh doanh các chất ma túy quy định tại Phụ lục I;
  • Kinh doanh các loại hóa chất, khoáng vật quy định tại Phụ lục II;
  • Kinh doanh mẫu vật các loài thực vật, động vật hoang dã có nguồn gốc khai thác từ tự nhiên; mẫu vật các loài thực vật rừng, động vật rừng, thủy sản nguy cấp, quý, hiếm Nhóm I có nguồn gốc khai thác từ tự nhiên;
  • Kinh doanh mại dâm;
  • Mua, bán người, mô, xác, bộ phận cơ thể người, bào thai người
  • Hoạt động kinh doanh liên quan đến sinh sản vô tính trên người;
  • Kinh doanh pháo nổ.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886