Chia sẻ

Luật sư trả lời: Kỳ kế toán đầu tiên của doanh nghiệp mới thành lập tính từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/ngày ghi trên quyết định thành lập đến hết ngày cuối cùng của kỳ kế toán năm, kế toán quý, kế toán tháng.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886