Luật sư trả lời: Cơ quan thuế không bắt buộc phải đến đơn vị duyệt quyết toán thuế mỗi năm. Thông thường, trong thời hạn 5 năm cơ quan thuế có thể sẽ kiểm tra lại số liệu do doanh nghiệp đã báo cáo quyết toán trong từng năm trước đó.

© 2021 Bản quyền thuộc về Luật NTV

    

https://giayphepkinhdoanh.vn/wp-admin/admin-ajax.php