Chia sẻ

Luật sư trả lời: Doanh nghiệp phải tiến hành khai thuế thu nhập doanh nghiệp khi:

  • Theo từng lần phát sinh trong hoạt động của doanh nghiệp;
  • Quyết toán năm;
  • Quyết toán thuế khi doanh nghiệp thực hiện chia, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, giải thể, chấm dứt hoạt động.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886