Chia sẻ

Luật sư trả lời: Doanh nghiệp phải kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp theo từng lần phát sinh khi:

  • Chuyển nhượng bất động sản nếu doanh nghiệp không có chức năng kinh doanh bất động sản;
  • Nhà thầu nước ngoài không hoạt động theo Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp có thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng vốn.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886