Chia sẻ

Luật sư trả lời: Hoá đơn điện tử là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý bằng phương tiện điện tử.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886