Luật sư trả lời: Hoá đơn không phải là các loại hình văn bản được chứng thực theo quy định của pháp luật về công chứng, chứng thực vì vậy không thể sao y chứng thực các loại hoá đơn.

© 2021 Bản quyền thuộc về Luật NTV

    

https://giayphepkinhdoanh.vn/wp-admin/admin-ajax.php