Chia sẻ

Luật sư trả lời: Hoá đơn không phải là các loại hình văn bản được chứng thực theo quy định của pháp luật về công chứng, chứng thực vì vậy không thể sao y chứng thực các loại hoá đơn.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886