Chia sẻ

Luật sư trả lời: Bao gồm:

  • Đơn vị kế toán trong lĩnh vực kinh doanh;
  • Tổ chức, đơn vị sự nghiệp không sử dụng ngân sách nhà nước hoặc sử dụng ngân sách nhà nước và quyết định của người đại diện theo pháp luật.
  • Đơn vị kế toán khác theo quy định của Luật Kế toán.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886