Chia sẻ

Luật sư trả lời: Doanh nghiệp tư nhân là một loại hình doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp 2020, vì vậy căn cứ vào quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, doanh nghiệp tư nhân phải khai thuế thu nhập doanh nghiệp như các loại hình doanh nghiệp khác.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886