Luật sự trả lời: Bởi vì khi thành lập công ty những bước đầu luôn luôn gặp nhiều khó khăn, nhất là về vốn vì vậy cho nên công ty sẽ được hưởng những chính sách của pháp luật về các loại thuế.

© 2021 Bản quyền thuộc về Luật NTV

    

https://giayphepkinhdoanh.vn/wp-admin/admin-ajax.php