Chia sẻ

Luật sư trả lời: Theo quy định của pháp luật Việt Nam, nhà đầu tư nước ngoài có thể lựa chọn thành lập bất kỳ loại hình doanh nghiệp nào như doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh. Tuy nhiên, do những ưu điểm của công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần mà nhà đầu tư nước ngoài thường lựa chọn hai loại hình doanh nghiệp này.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886