Luật sự trả lời: Khi hoạt động dưới hình thức doanh nghiệp mà không có giấy phép kinh doanh thì doanh nghiệp sẽ bị phạt từ 20.000.000đ đến 30.000.000đ

© 2021 Bản quyền thuộc về Luật NTV

    

https://giayphepkinhdoanh.vn/wp-admin/admin-ajax.php