Chia sẻ

Luật sư trả lời: Điều kiện về giáo viên, báo cáo viên, huấn luyện viên:

  • Có đủ điều kiện về sức khỏe;
  • Có phẩm chất đạo đức tốt; không trong thời gian bị kỷ luật từ cảnh cáo trở lên, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự;
  • Có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm; am hiểu các lĩnh vực kỹ năng sống hoặc hoạt động giáo dục có liên quan.
CategoryGiấy phép con

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886