Chia sẻ

Luật sư trả lời: Điều kiện về giáo trình, tài liệu:

  • Trung tâm có thể lựa chọn sử dụng giáo trình, tài liệu do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hoặc phê duyệt;
  • Nếu trung tâm tự lựa chọn giáo trình hoặc tự xây dựng thì phải được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoạt động hoặc cơ quan xác nhận đăng ký hoạt động chấp thuận; đảm bảo yêu cầu, có nội dung phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam, không trái với các quy định của pháp luật.
CategoryGiấy phép con

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886