Chia sẻ

Luật sư trả lời: Công ty có quyền thuê doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán chứ không bắt buộc phải bố trí người trong công ty. Trường hợp công ty nhỏ, mới thành lập thì việc sử dụng dịch vụ kế toán bên ngoài là hợp lý, và cũng lưu ý là chỉ các công ty/hộ kinh doanh có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán mới được cung cấp dịch vụ này. (Căn cứ theo Luật kế toán 2015).

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886