Chia sẻ

Luật sư trả lời: Tại Khoản 3 điều 5 thông tư 47/2019 có quy định “Doanh nghiệp thực hiện đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử được miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp.” Do đó, trường hợp đăng ký thành lập doanh nghiệp qua mạng điện tử thuộc đối tượng được miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886