Chia sẻ

Luật sư trả lời: Doanh nghiệp khi khắc con dấu mới hoặc thêm số lượng con dấu sẽ không phải thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh mà doanh nghiệp có thể sử dụng con dấu ngay sau khi khắc con dấu xong (Căn cứ theo điều 43 Luật Doanh nghiệp 2020).

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886