Chia sẻ

Luật sư trả lời: Các doanh nghiệp không được dùng tiền mặt để thanh toán phần vốn góp thành lập doanh nghiệp, mà các doanh nghiệp chỉ được thực hiện thanh toán phần vốn góp theo một hoặc một số phương thức thanh toán bằng séc, ủy nhiệm chi – chuyển tiền hoặc các hình thức khác không dùng tiền mặt.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886