Chia sẻ

Luật sư trả lời: Công chức, viên chức không được phép thành lập doanh nghiệp tư nhân cũng như thành lập công ty TNHH, công ty cổ phần. Viên chức chỉ có quyền góp vốn, mua cổ phần của công ty cổ phần, công ty TNHH, nhưng không tham gia quản lý, điều hành công ty.

Căn cứ theo Điều 17 Luật Doanh nghiệp 2020; khoản 3 Điều 14 Luật Viên chức 2010; Điều 20 Luật Phòng chống tham nhũng 2018.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886