Chia sẻ
Chung cư mini cần điều kiện PCCC như thế nào

Mùa hè là khoảng thời gian nắng nóng và oi bức nhất trong năm, do đó đây cũng là thời điểm dễ xảy ra cháy nổ nhất. Trong thời gian vừa qua, cả nước liên tiếp xảy ra vô số vụ cháy lớn, nhỏ tại các tòa nhà cao tầng, chung cư mini… Điều này làm cơ quan chức năng ra sức siết chặt hơn các quy định về phòng cháy chữa cháy. Vậy chung cư mini cần chuẩn bị và đáp ứng điều kiện pccc như thế nào để đảm bảo tốt công tác phòng cháy chữa cháy?

Chung cư mini có cần phải xin giấy phép về PCCC không?

Chung cư mini hay còn căn hộ mini, căn hộ nhỏ được xây dựng dựa trên nhiều loại hình khác nhau như: căn hộ, nhà tập thể, nhà hỗn hợp, nhà ở ký túc xá nhỏ là cơ sở thuộc diện bị quản lý về phòng cháy chữa cháy. Tùy vào số tầng, diện tích và chiều cao… để biết chung cư mini đó cần đáp ứng những điều kiện phòng cháy chữa cháy nào theo quy định. Hiện nay, căn hộ mini có 04 trường hợp cần chuẩn bị công tác phòng cháy chữa cháy khác nhau, cụ thể:

 • Trường hợp 1: Chỉ làm hồ sơ phương án PCCC, lưu tại cơ sở đối với chung cư mini cao dưới 5 tầng và có khối tích dưới 5.000 m3 (nhà chung cư)/ tổng khối tích dưới 2.500 m3 (Nhà tập thể, nhà ở ký túc xá)/ tổng khối tích dưới 1.500 m3 (Nhà hỗn hợp)
 • Trường hợp 2: Được cơ quan Công an quản lý phê duyệt phương án PCCC đối với chung cư mini cao từ 5 tầng trở lên hoặc có khối tích từ 5.000 m3 trở lên (Nhà chung cư)/ 2.500 m3 trở lên (Nhà tập thể, nhà ở ký túc xá)/ 1.500 m3 trở lên (Nhà hỗn hợp)
 • Trường hợp 3: Phải thẩm duyệt thiết kế theo quy định PCCC (Xin giấy phép phòng cháy chữa cháy) trước khi đi vào hoạt động đối với chung cư mini cao 7 tầng trở lên hoặc có tổng khối tích từ 5.000 m3 trở lên (Nhà chung cư, nhà tập thể, nhà ở ký túc xá)/ 5.000 m3 trở lên (Nhà hỗn hợp)
 • Trường hợp 4: Được cơ quan Công an phê duyệt phương án PCCC và xin giấy phép PCCC đối với chung cư mini cao từ 7 tầng trở lên hoặc có tổng khối tích từ 10.000 m3 trở lên (Nhà chung cư, nhà tập thể, nhà ở ký túc xá); cao từ 5 tầng trở lên hoặc có tổng khối tích từ 5.000 m3 trở lên (Nhà hỗn hợp)

Điều kiện PCCC đối với căn hộ chung cư mini:

Trường hợp 1: Căn hộ chung cư mini chỉ cần làm hồ sơ phương án PCCC

1. Điều kiện lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy đối với căn hộ chung cư mini

Căn hộ chung cư mini phải trang bị lắp đặt hệ thống PCCC bao gồm: 

 • Bảng nội quy chữa cháy, tiêu lệnh chữa cháy, bình chữa cháy có kiểm định thường xuyên 6 tháng/lần (cứ 50m2 sẽ cần từ 1-2 bình chữa cháy);
 • Đèn báo cháy, còi báo cháy,… và một số thiết bị khác trong từng trường hợp;

2. Quy trình xin giấy phép phòng cháy chữa cháy cho căn hộ chung cư mini

Bước 1: Chủ căn hộ chung cư mini đăng ký tham gia huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy cho bản thân và tối thiểu 1 nhân viên đang làm việc tại căn hộ chung cư mini (nếu có thuê nhân viên như bảo vệ, lao công, quản lý…)

Bước 2: Chuẩn bị và lắp đặt đầy đủ thiết bị phòng cháy chữa cháy đạt chuẩn cho căn hộ chung cư mini như đã trình bày ở mục 1

Bước 3: Căn hộ chung cư mini chuẩn bị và soạn thảo 01 bộ hồ sơ phương án phòng cháy chữa cháy theo mẫu: tại đây

Bước 4: Lưu trữ hồ sơ phương án phòng cháy chữa cháy tại căn hộ chung cư mini.

Tham khảo: Dịch vụ tư vấn làm hồ sơ phương án phòng cháy chữa cháy (PCCC)

Trường hợp 2: Chung cư mini phải được cơ quan Công an quản lý thẩm duyệt hồ sơ phương án PCCC

1. Điều kiện lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy đối với chung cư mini

Chung cư mini trong trường hợp này phải đáp ứng các điều kiện lắp đặt hệ thống PCCC tương tự như các điều kiện lắp đặt tại trường hợp 1.

2. Quy trình xin giấy phép phòng cháy chữa cháy cho chung cư mini

Bước 1: Chủ chung cư mini phải đăng ký tham gia khóa huấn luyện, tập huấn PCCC (trường hợp có thuê nhân viên như bảo vệ, vệ sinh, người quản lý… thì đăng ký thêm cho tối thiểu một nhân viên nữa).

Bước 2: Trang bị đầy đủ các thiết bị PCCC đã trình bày ở mục 1 trường hợp 1.

Bước 3: Chuẩn bị 01 bộ hồ sơ phương án PCCC cho chung cư mini theo mẫu: tại đây

Bước 4: Nộp hồ sơ đến Cơ quan công an có thẩm quyền quản lý chung cư mini

Bước 5: Chung cư mini nhận kết quả thẩm duyệt hồ sơ phương án PCCC

Bước 6: Lưu trữ hồ sơ phương án PCCC đã thẩm duyệt tại chung cư mini

Tham khảo: Dịch vụ tư vấn làm hồ sơ phương án phòng cháy chữa cháy (PCCC)

Trường hợp 3: Căn hộ mini phải xin giấy phép PCCC

1. Điều kiện lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy đối với căn hộ mini

Căn hộ mini trang bị đầy đủ thiết bị phòng cháy chữa cháy như:

 • Biển cấm, biển báo, sơ đồ, biển chỉ dẫn về PCCC thoát nạn; 
 • Bảng nội quy, tiêu lệnh, bình chữa cháy có kiểm định thường xuyên 6 tháng/lần (cứ 50m2 sẽ cần từ 1-2 bình chữa cháy);
 • Đèn báo cháy, còi báo cháy,… và một số thiết bị khác tùy từng trường hợp;
 • Hệ thống điện, chống sét, chống tĩnh điện, thiết bị sử dụng điện,…bảo đảm an toàn về phòng cháy chữa cháy;
 • Có hệ thống giao thông, cấp nước, thông tin liên lạc phục vụ chữa cháy,… bảo đảm về số lượng, chất lượng;
 • Được duy trì trong suốt quá trình hoạt động;

2. Quy trình xin giấy phép phòng cháy chữa cháy cho căn hộ mini

Thủ tục xin giấy phép phòng cháy chữa cháy cho căn hộ mini được tiến hành như sau:

Bước 1: Đăng ký tham gia huấn luyện bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC cho chủ căn hộ mini và cho ít nhất 1 nhân viên đang làm việc tại căn hộ mini (nếu có thuê nhân viên như bảo vệ, vệ sinh, người quản lý…)

Bước 2: Căn hộ mini trang bị các thiết bị PCCC theo quy định đã liệt kê tại mục 1

Bước 3: Chuẩn bị 01 bộ hồ sơ xin giấy phép PCCC cho căn hộ mini theo mẫu: tại đây

Bước 4: Nộp hồ sơ cho Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ nơi cơ sở đặt trụ sở xem xét và phê duyệt

Bước 5: Nộp phí thẩm duyệt thiết kế và nghiệm thu

Bước 6: Cơ quan có thẩm quyền cử cán bộ kiểm tra xuống địa chỉ căn hộ mini để nghiệm thu thiết kế về PCCC

Bước 7: Căn hộ mini nhận kết quả – Giấy chứng nhận đủ điều kiện về PCCC

Tham khảo: Dịch vụ xin giấy phép phòng cháy chữa cháy

Trường hợp 4: Căn hộ nhỏ phải được cơ quan Công an phê duyệt phương án PCCC và xin giấy phép PCCC

1. Điều kiện lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy đối với căn hộ nhỏ

Căn hộ nhỏ trong trường hợp này phải đáp ứng các điều kiện lắp đặt hệ thống PCCC tương tự như các điều kiện lắp đặt tại trường hợp 3

2. Quy trình xin giấy phép phòng cháy chữa cháy cho căn hộ nhỏ

Bước 1: Đăng ký tham gia huấn luyện bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC cho chủ căn hộ và cho ít nhất 1 nhân viên đang làm việc tại căn hộ (nếu có thuê nhân viên như bảo vệ, vệ sinh, người quản lý…).

Bước 2: Trang bị các thiết bị PCCC cho căn hộ như đã đề cập tại mục 1 trường hợp 3.

Bước 3: Chuẩn bị 01 bộ hồ sơ phương án PCCC theo mẫu: tại đây và 01 bộ hồ sơ xin cấp Giấy phép phòng cháy chữa cháy cho căn hộ theo mẫu: tại đây.

Bước 4: Nộp bộ hồ sơ phương án PCCC của căn hộ đến Cơ quan công an quản lý.

Bước 5: Nhận kết quả thẩm duyệt hồ sơ phương án PCCC.

Bước 6: Nộp hồ sơ xin cấp giấy phép PCCC tới Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ có thẩm quyền.

Bước 7: Nộp phí thẩm duyệt thiết kế và nghiệm thu.

Bước 8: Cơ quan có thẩm quyền cử đoàn kiểm tra xuống tòa nhà để thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy.

Bước 9: Nhận GCN đủ điều kiện về phòng cháy và chữa cháy cho căn hộ nhỏ.

Tham khảo: 

Trong quá trình lắp đặt hệ thống và chuẩn bị phương án phòng cháy chữa cháy cho chung cư mini mà gặp phải bất kỳ vướng mắc nào, đừng ngần ngại hãy liên hệ ngay với Luật sư/ Chuyên gia của NTV theo hotline: 0902 841 886 để được hỗ trợ tư vấn miễn phí.

– Thanh Dịu (Được sự cố vấn của LS Diếp Quốc Hoàng) –

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886