Chia sẻ
Các loại báo cáo doanh nghiệp phải nộp hàng tháng, hàng quý

Các loại báo cáo thuế doanh nghiệp phải nộp định kỳ là những loại nào? Hình thức báo cáo sẽ phản ánh thực tế tình trạng hoạt động, kinh doanh của doanh nghiệp. Trường hợp không hoàn thành các báo cáo này theo thời hạn, doanh nghiệp có thể bị phạt. Vì vậy, để tránh các rắc rối về mặt pháp lý, kế toán cần lưu lại danh sách những báo cáo quan trọng hàng tháng, hàng quý, hàng năm trong bài viết dưới đây.

1. Báo cáo thuế là gì?

Báo cáo thuế là hoạt động kê khai và nộp tất cả các loại thuế mà nhà nước quy định.

Mỗi lĩnh vực sản xuất kinh doanh khác nhau sẽ có những loại thuế liên quan khác nhau. Nhưng một số loại thuế cơ bản mà doanh nghiệp nào cũng có đó là: Thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân.

2. Doanh nghiệp nộp báo cáo theo tháng hay theo quý?

Doanh nghiệp sẽ nộp báo cáo thuế và hóa đơn theo tháng hoặc theo quý. Báo cáo thuế phụ thuộc vào việc doanh nghiệp kê khai theo quý hay theo tháng.

Theo Điều 15, Thông tư 151/2014/TT-BTC quy định về đối tượng kê khai nộp thuế GTGT.

Đối tượng kê khai thuế GTGT theo quý:

-    Áp dụng với người nộp thuế GTGT có tổng doanh thu bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ năm trước liền kề từ 50 tỷ đồng trở xuống.

-    Đối với người nộp thuế mới bắt đầu hoạt động. Sau 12 tháng kể từ khi hoạt động sẽ căn cứ theo mức doanh thu như trường hợp nêu trên để xác định đối tượng kê khai thuế theo tháng hay theo quý.

Đối tượng kê khai thuế GTGT theo tháng:

-    Người nộp thuế có tổng doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ năm trước liền kề trên 50 tỷ đồng.

-    Đối tượng người nộp thuế thuộc đối tượng kê khai thuế theo quý nhưng muốn chuyển sang kê khai theo tháng, đã nộp mẫu 07/GTGT cho cơ quan thuế và đã được chấp thuận.

Trong đó, mức doanh thu làm căn cứ để xác định đối tượng kê khai thuế sẽ căn cứ vào:

-    Tổng doanh thu trên các tờ khai thuế GTGT của các kỳ tính thuế trong năm dương lịch.

-    Nếu doanh nghiệp kê khai thuế tại trụ sở chính cho các đơn vị trực thuộc thì doanh thu này sẽ bao gồm cả doanh thu của đơn vị trực thuộc.

3. Các loại báo cáo doanh nghiệp cần thực hiện hàng tháng, hàng quý

Hàng tháng, hàng quý, doanh nghiệp thường phải nộp một số loại báo cáo quan trọng sau đây:

a) Báo cáo thuế GTGT

Trong kỳ, dù không phát sinh hay phát sinh thì doanh nghiệp vẫn phải nộp báo cáo thuế GTGT. Thuế GTGT có hai phương pháp tính là phương pháp khấu trừ và phương pháp trực tiếp.

Nếu kê khai thuế theo phương pháp khấu trừ, kế toán cần chuẩn bị hồ sơ, giấy tờ gồm:

-    Mẫu số 01/GTGT: Tờ khai thuế GTGT;

-    Bảng kê hóa đơn hàng hóa dịch vụ bán ra và mua vào;

-    Các phụ lục khác (Nếu có).

Nếu doanh nghiệp kê khai theo phương pháp trực tiếp, kế toán cần chuẩn bị bộ hồ sơ gồm:

- Tờ khai thuế GTGT theo mẫu 03/GTGT nếu tính trực tiếp trên giá trị gia tăng.

- Tờ khai thuế GTGT theo mẫu 04/GTGT và bảng kê hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ bán ra mẫu 04-1/GTGT nếu tính trực tiếp trên doanh thu.

b) Báo cáo thuế thu nhập cá nhân (tờ khai khấu trừ thuế TNCN)

-    Nếu DN kê khai thuế GTGT theo quý thì kê khai thuế TNCN cũng theo quý.

-    Trong kỳ, nếu doanh nghiệp có phát sinh thuế thu nhập cá nhân phải nộp lớn hơn 50 triệu thì kê khai theo tháng. Nếu trong tháng phát sinh số thuế thu nhập cá nhân phải nộp nhỏ hơn 50 triệu thì phải kê khai theo quý.

-    Mẫu tờ khai thuế thu nhập cá nhân sử dụng mẫu 05/KK-TNCN.

c) Báo cáo thuế thu nhập doanh nghiệp

-    Hàng quý, kế toán căn cứ vào hóa đơn, chứng từ và sổ sách để tự tạm tính số tiền thuế TNDN phải nộp hàng quý. Nếu trong quý có phát sinh số tiền thuế TNDN thì chỉ cần đi nộp tiền thuế TNDN đó, không phải nộp tờ khai thuế TNDN quý.

4. Hạn nộp báo cáo thuế theo quý

Nếu doanh nghiệp kê khai theo tháng thì hạn nộp tờ khai thuế và tiền thuế chậm nhất là ngày 20 của tháng sau. Nếu doanh nghiệp kê khai theo quý thì hạn nộp tờ khai thuế và tiền thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu tiên quý sau.

Trên đây là các loại báo cáo doanh nghiệp phải nộp hàng tháng, hàng quý. Kế toán doanh nghiệp cần lưu ý liệt kê các báo cáo quan trọng, nộp đúng quy định để tránh các rắc rối về mặt pháp lý dẫn tới bị phạt.

Tham khảo thêm: Báo cáo tình hình sử dụng lao động / Các loại thuế và cách tính thuế đối với hộ kinh doanh

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886