Chia sẻ

Luật sư trả lời: Pháp luật hiện hành không quy định cụ thể về số lượng nhân viên trực tiếp tư vấn; tuy nhiên, việc xây dựng đội ngũ nhân viên nên thực hiện phù hợp với quy mô hoạt động và phương án kinh doanh của doanh nghiệp.

  • Ví dụ, số lượng du học sinh dự kiến tư vấn và đưa đi học tập ở nước ngoài là 100 học viên trong vòng 6 tháng kể từ khi được cấp giấy phép hoạt động thì số lượng nhân viên trực tiếp tư vấn khoảng 2 – 3 nhân sự. Ngoài ra, còn cần có các bộ phận nghiệp vụ khác để hỗ trợ.
CategoryGiấy phép con

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886