Chia sẻ

Luật sư trả lời: Đội ngũ nhân viên trực tiếp tư vấn du học phải có điều kiện sau:

  • Có trình độ đại học trở lên;
  • Có năng lực sử dụng ít nhất một ngoại ngữ từ bậc 4 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ bậc 6 dùng cho Việt Nam và tương đương;
  • Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
CategoryGiấy phép con

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886