Chia sẻ

Quy định về Chủ tịch hội đồng thành viên của công ty TNHH 

Chủ tịch hội đồng thành viên của công ty TNHH (sau đây gọi tắt là Chủ tịch HĐTV) là người nắm quyền quản lý doanh nghiệp. Vậy quy định về người quản lý công ty này như thế nào? Hãy cùng NTV tìm hiểu nhé.

1. Điều kiện để trở thành Chủ tịch HĐTV là gì?

 • Là người thành niên có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;
 • Là thành viên của HĐTV và được các thành viên trong HĐTV bầu;
 • Và không thuộc các trường hợp pháp luật quy định không được trở thành Chủ tịch HĐTV theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020.

2. Nhiệm kỳ của Chủ tịch HĐTV là bao lâu

 • Nhiệm kỳ của Chủ tịch HĐTV do Điều lệ công ty quy định nhưng không quá 05 năm;
 • Có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

3. Quyền của Chủ tịch HĐTV gồm

 • Triệu tập, chủ trì và làm chủ tọa cuộc họp HĐTV hoặc tổ chức việc lấy ý kiến HĐTV;
 • Giám sát hoặc tổ chức giám sát việc thực hiện nghị quyết, quyết định của HĐTV;
 • Thay mặt HĐTV ký nghị quyết, quyết định;
 • Các quyền khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

4. Nghĩa vụ của Chủ tịch HĐTV bao gồm

 • Chuẩn bị các chương trình, kế hoạch hoạt động của HĐTV;
 • Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu họp HĐTV hoặc để lấy ý kiến các thành viên;
 • Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

5. Trường hợp bắt buộc phải thay Chủ tịch HĐTV

Các trường hợp bắt buộc phải bầu một người trong số các thành viên tạm thời làm Chủ tịch HĐTV công ty theo nguyên tắc đa số thành viên còn lại tán thành cho đến khi có quyết định mới của HĐTV là:

 • Chủ tịch HĐTV bị mất tích/chết;
 • Chủ tịch HĐTV viên bị bắt…

Trên đây là một số quy định về Chủ tịch HĐTV mà các chủ doanh nghiệp cần quan tâm khi thành lập công ty.

Mọi thắc mắc liên quan vui lòng liên hệ Luật sư/ Chuyên gia của NTV theo hotline: 0902 841 886 để được tư vấn chi tiết.

Tham khảo thêm: Thủ tục thay đổi thành viên góp vốn

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886