Chia sẻ

Trong lĩnh vực thuế cũng như tài chính thì Báo cáo thống kê (BCTK) không còn quá xa lạ, thế nhưng để có thể tạo nên một BCTK phù hợp với từng lĩnh vực cần người thực hiện phải là người có đủ kiến thức chuyên môn liên quan. Để có thể hình dung rõ nhất về vấn đề này, mời bạn cùng tham khảo bài viết dưới đây.

1.Quy định về báo cáo thống kê

Dựa trên cơ sở quy định tại khoản 1 Điều 3 Luật Thống kê năm 2015 thì báo cáo thống kê được định nghĩa “là mẫu biểu và hướng dẫn ghi chép mẫu biểu để thu thập dữ liệu, thông tin thống kê về đối tượng nghiên cứu cụ thể theo phương pháp khoa học, thống nhất được quy định trong chế độ báo cáo thống kê trong một thời kỳ nhất định.”

BCTK hiện nay được chia thành 02 loại: BCTK Cơ sở và BCTK Tổng hợp.

2.Thời hạn nộp báo cáo thống kê năm 2023

Dựa theo Chương trình điều tra thống kê quốc gia do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (Quyết định số 03/2023/QĐ-TTg ngày 15/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chương trình điều tra thống kê quốc gia); và Phương án điều tra doanh nghiệp năm 2023 do Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê ban hành (Quyết định số 270/QĐ-TCTK ngày 07/3/2023) thì thời hạn nộp BCTK được quy định:

Thời điểm điều tra được tiến hành vào ngày 01/4/202.

Do tính chất quy mô không giống nhau nên các địa phương trong cả nước có thời gian tiến hành điều tra khác nhau. 

  • Đối với Thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, thời gian tiến hành từ ngày 01/4/2023 đến hết ngày 31/7/2023.
  • Các tỉnh, thành phố có số lượng doanh nghiệp từ 5.000 doanh nghiệp trở lên, thời gian tiến hành từ ngày 01/4/2023 đến hết ngày 30/6/2023. Các tỉnh, thành phố còn lại, thời gian tiến hành từ ngày 01/4/2023 đến hết ngày 30/5/2023.

3. Lưu ý khi nộp báo cáo thống kê

Có thể nộp BCTK qua những hình thức nào?

Doanh nghiệp có thể thực hiện thông qua hình thức thu thập thông tin trực tuyến. Tức là nộp qua Trang thông tin điện tử điều tra doanh nghiệp của Tổng cục Thống kê.

Những thông tin nào doanh nghiệp cần thu thập để tiến hành điều tra doanh nghiệp năm 2023

  • Thông tin nhận dạng
  • Thông tin về lao động và thu nhập của người lao động
  • Thông tin về kết quả, chi phí sản xuất kinh doanh
  • Thông tin về hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu dịch vụ của doanh nghiệp

Không gửi BCTK có bị xử phạt không?

Nếu không thực hiện nộp BCTK thì sẽ bị xử phạt. Căn cứ quy định xử phạt được nêu tại Nghị định 95/2016/NĐ-CP. Tùy thuộc vào thời hạn chậm nộp mà mức xử phạt có thể khác nhau.

Mức xử phạt chậm nộp BCTK giữa cá nhân và doanh nghiệp có khác nhau?

Nếu doanh nghiệp vi phạm thì mức xử phạt hành chính sẽ bằng hai lần mức phạt tiền đối với cá nhân có cũng một hành vi vi phạm.

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886