Chia sẻ

Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

Một trong những hình thức huy động vốn phổ biến mà công ty cổ phần sử dụng để tăng vốn mở rộng hoạt động kinh doanh đó là phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ. Dù vậy, cũng không ít doanh nghiệp mắc phải những sai lầm khi thực hiện việc huy động vốn này, quý khách hàng cùng NTV tìm hiểu tất tần tật về phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ này nhé.

I. Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ là gì?

Phát hành cổ phiếu là hình thức huy động vốn, trong đó cổ phiếu là chứng chỉ do công ty cổ phần phát hành, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần của công ty đó.

II. Điều kiện để phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

Các trường hợp phát hành cổ phiếu và điều kiện phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ cụ thể như sau:

1. Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ việc chào bán cổ phần riêng lẽ và cần đáp ứng các điều kiện :

Đối với công ty cổ phần không phải là công ty đại chúng

 • Không chào bán thông qua phương tiện thông tin đại chúng;
 • Chào bán cho dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc chỉ chào bán cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Đối với công ty cổ phần là công ty đại chúng

 • Do công ty quyết định phương án chào bán cổ phần theo quy định của LDN
 • Ưu tiên cổ đông thực hiện quyền mua cổ phần, trừ trường hợp sáp nhập, hợp nhất;
 • Chào bán cổ phần riêng lẻ với điều kiện không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho các cổ đông nếu trường hợp cổ đông và người nhận chuyển quyền ưu tiên mua không mua hết, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có chấp thuận khác.

2. Điều kiện để phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu bao gồm như sau:

Có quyết định của Đại hội đồng cổ đông trong công ty;

Có đầy đủ nguồn để thực hiện căn cứ từ các báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán từ các nguồn sau đây:

 • Thặng dư vốn
 • Quỹ đầu tư phát triển
 • Lợi nhuận sau thuế khi chưa được phân phối;
 • Các quỹ khác (nếu có) được sử dụng vào việc bổ sung vốn điều lệ theo quy định của pháp luật.

3. Chào bán cổ phần ra công chúng cần đáp ứng các điều kiện sau:

 • Mức vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký chào bán từ 30 tỷ đồng trở lên tính theo giá trị ghi trên sổ kế toán;
 • Doanh nghiệp hoạt động kinh doanh của 02 năm liên tục liền trước năm đăng ký chào bán phải có lãi, đồng thời không có lỗ lũy kế tính đến năm đăng ký chào bán;
 • Có phương án phát hành và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua,…

III. Quy trình phát hành cổ phiếu riêng lẻ

Điều 48 Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định về quy trình phát hành cổ phiếu riêng lẻ như sau:

 • Bước 1: Nộp hồ sơ: Hồ sơ được gửi tới Ủy ban Chứng khoán nhà nước.
 • Bước 2: Chấp thuận việc đăng ký chào bán.
 • Bước 3: Hoàn thành việc chào bán.
 • Bước 4: Gửi Báo cáo kết quả đợt chào bán
 • Bước 5: Yêu cầu chấm dứt phong tỏa số tiền thu được từ đợt chào bán.

IV. Thời gian để phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

Liên hệ Luật sư/ Chuyên gia của NTV theo hotline: 0902 841 886 để được tư vấn chi tiết.

V. Dịch vụ phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ tại NTV

Thời gian: từ 3 – 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

Phí dịch vụ: 2.000.000 đ (chưa gồm thuế VAT)

Phí nhà nước: 100.000đ

NTV sẽ thực hiện:

 •     Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến thủ tục tăng vốn điều lệ;
 •     Soạn, nộp và giao kết quả về tận nơi;
 •     Hỗ trợ giải đáp miễn phí các vấn đề pháp lý, thuế kế toán trong suốt quá trình hoạt động.

Liên hệ Luật sư/ Chuyên gia của NTV theo hotline: 0902 841 886 để được tư vấn chi tiết.

Tham khảo thêm tại: Dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh / Thủ tục tăng vốn điều lệ

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886