Đăng ký

Góp ý

Chuyên viên tư vấn (luật sư, cử nhân luật) rất sẵn lòng hỗ trợ quý khách hàng 24/7

Những điều cần biết khi thay đổi giấy phép

Sau khi thay đổi những nội dung trên giấy phép, theo quy định thì quý doanh nghiệp cần thực hiện một số thủ tục với cơ quan thuế, ngân hàng, đối tác, khách hàng… Công việc chính sau khi đổi giấy phép là bên Kế toán, thuế thực hiện nên Quý doanh nghiệp lưu ý:

Thông báo cho kế toán công ty để hoàn tất các thủ tục cần thiết bên thuế.

Bên cạnh đó, các công việc cơ bản mà một doanh nghiệp cần thực hiện sau khi đổi giấy phép như sau:

1. Sau khi đổi tên công ty

 • Khắc dấu mới + nộp thông báo đăng ký mẫu dấu
 • Trả dấu cũ (nếu sử dụng con dấu do Công An Tỉnh/ TP cấp trước ngày 01/07/2015)
 • Nộp thông báo mẫu 08 đến chi cục thuế;
 • Cập nhật thông tin tài khoản ngân hàng của công ty;
 • Cập nhật thông tin chữ ký số
 • Hủy hóa đơn cũ (Hoặc làm thông báo lên Chi cục thuế đề nghị được tiếp tục sử dụng hóa đơn cũ)
 • Thông báo đến các cơ quan/ đối tác mà doanh nghiệp có làm việc (Điện lực, nhà cung cấp Internet, điện thoại…) (Nếu có)

2. Sau khi chuyển địa chỉ công ty

 • Khắc dấu mới + nộp thông báo đăng ký mẫu dấu (nếu đổi khác quận)
 • Trả dấu cũ (nếu sử dụng con dấu do Công An Tỉnh/ TP cấp trước ngày 01/07/2015)
 • Nộp thông báo mẫu 08 đến chi cục thuế;
 • Cập nhật thông tin tài khoản ngân hàng của công ty;
 • Cập nhật thông tin chữ ký số
 • Hủy hóa đơn cũ (Hoặc làm thông báo lên Chi cục thuế đề nghị được tiếp tục sử dụng hóa đơn cũ)
 • Thông báo đến các cơ quan/ đối tác mà doanh nghiệp có làm việc (Điện lực, nhà cung cấp Internet, điện thoại…) (Nếu có)

 

Những điều cần biết khi thay đổi giấy phép

3. Sau khi tăng, giảm vốn điều lệ: Nộp lại tờ khai thuế môn bài;

4. Sau khi thay đổi thành viên/ cổ đông góp vốn/ chủ sở hữu: Nộp tờ khai thuế TNCN;

5. Sau khi Thay đổi người đại diện theo pháp luật: Cập nhật thông tin tài khoản ngân hàng của công ty;

6. Tạm ngưng hoạt động kinh doanh:

 • Báo cáo thuế tháng/ quý
 • Nộp thông báo tạm ngưng lên chi cục thuế

Tùy từng loại hình, đặc thù của mỗi doanh nghiệp mà các công việc cần thực hiện sau khi đổi giấy phép kinh doanh khác nhau. Quy định của Luật, thuế, các luật chuyên ngành… cũng thường xuyên thay đổi nên Quý doanh nghiệp nên lưu ý chia sẻ thông tin Thay đổi giấy phép cho Bộ phận pháp chế, bộ phận kế toán… Nếu còn bất cứ thông tin nào chưa rõ, vui lòng liên hệ Chuyên viên tư vấn luật của NTVLaw qua (08) 3836 1963 (Giờ hành chính) – 0902 841886 (24/7) để được hỗ trợ.

Dành cho quý doanh nghiệp tham khảo:

CÔNG TY LUẬT NTV

KINH DOANH ĐÚNG LUẬT

Các dịch vụ chính

Những điều cần biết

Thông tư – Nghị định mới

Nhân viên xuất sắc tháng 5.2019

TRẦN PHÚ - Chuyên viên BP ĐKĐT

"Phú đóng góp rất lớn vào doanh thu bộ phận; năng nổ, nhiệt tình trong các công việc dù không phụ trách; có những thông tin bổ ích về mạng, máy tính"

Những điều cần biết khi thay đổi giấy phép

Sau khi thay đổi những nội dung trên giấy phép, theo quy định thì quý doanh nghiệp cần thực hiện một số thủ tục với cơ quan thuế, ngân hàng, đối tác, khách hàng… Công việc chính sau khi đổi giấy phép là bên Kế toán, thuế thực hiện nên Quý doanh nghiệp lưu ý:

Thông báo cho kế toán công ty để hoàn tất các thủ tục cần thiết bên thuế.

Bên cạnh đó, các công việc cơ bản mà một doanh nghiệp cần thực hiện sau khi đổi giấy phép như sau:

1. Sau khi đổi tên công ty

 • Khắc dấu mới + nộp thông báo đăng ký mẫu dấu
 • Trả dấu cũ (nếu sử dụng con dấu do Công An Tỉnh/ TP cấp trước ngày 01/07/2015)
 • Nộp thông báo mẫu 08 đến chi cục thuế;
 • Cập nhật thông tin tài khoản ngân hàng của công ty;
 • Cập nhật thông tin chữ ký số
 • Hủy hóa đơn cũ (Hoặc làm thông báo lên Chi cục thuế đề nghị được tiếp tục sử dụng hóa đơn cũ)
 • Thông báo đến các cơ quan/ đối tác mà doanh nghiệp có làm việc (Điện lực, nhà cung cấp Internet, điện thoại…) (Nếu có)

2. Sau khi chuyển địa chỉ công ty

 • Khắc dấu mới + nộp thông báo đăng ký mẫu dấu (nếu đổi khác quận)
 • Trả dấu cũ (nếu sử dụng con dấu do Công An Tỉnh/ TP cấp trước ngày 01/07/2015)
 • Nộp thông báo mẫu 08 đến chi cục thuế;
 • Cập nhật thông tin tài khoản ngân hàng của công ty;
 • Cập nhật thông tin chữ ký số
 • Hủy hóa đơn cũ (Hoặc làm thông báo lên Chi cục thuế đề nghị được tiếp tục sử dụng hóa đơn cũ)
 • Thông báo đến các cơ quan/ đối tác mà doanh nghiệp có làm việc (Điện lực, nhà cung cấp Internet, điện thoại…) (Nếu có)

 

Những điều cần biết khi thay đổi giấy phép

3. Sau khi tăng, giảm vốn điều lệ: Nộp lại tờ khai thuế môn bài;

4. Sau khi thay đổi thành viên/ cổ đông góp vốn/ chủ sở hữu: Nộp tờ khai thuế TNCN;

5. Sau khi Thay đổi người đại diện theo pháp luật: Cập nhật thông tin tài khoản ngân hàng của công ty;

6. Tạm ngưng hoạt động kinh doanh:

 • Báo cáo thuế tháng/ quý
 • Nộp thông báo tạm ngưng lên chi cục thuế

Tùy từng loại hình, đặc thù của mỗi doanh nghiệp mà các công việc cần thực hiện sau khi đổi giấy phép kinh doanh khác nhau. Quy định của Luật, thuế, các luật chuyên ngành… cũng thường xuyên thay đổi nên Quý doanh nghiệp nên lưu ý chia sẻ thông tin Thay đổi giấy phép cho Bộ phận pháp chế, bộ phận kế toán… Nếu còn bất cứ thông tin nào chưa rõ, vui lòng liên hệ Chuyên viên tư vấn luật của NTVLaw qua (08) 3836 1963 (Giờ hành chính) – 0902 841886 (24/7) để được hỗ trợ.

Dành cho quý doanh nghiệp tham khảo:

CÔNG TY LUẬT NTV

KINH DOANH ĐÚNG LUẬT

Các dịch vụ chính

Những điều cần biết

Thông tư – Nghị định mới

Nhân viên xuất sắc tháng 5.2019

TRẦN PHÚ - Chuyên viên BP ĐKĐT

"Phú đóng góp rất lớn vào doanh thu bộ phận; năng nổ, nhiệt tình trong các công việc dù không phụ trách; có những thông tin bổ ích về mạng, máy tính"

Những điều cần biết khi thay đổi giấy phép

Sau khi thay đổi những nội dung trên giấy phép, theo quy định thì quý doanh nghiệp cần thực hiện một số thủ tục với cơ quan thuế, ngân hàng, đối tác, khách hàng… Công việc chính sau khi đổi giấy phép là bên Kế toán, thuế thực hiện nên Quý doanh nghiệp lưu ý:

Thông báo cho kế toán công ty để hoàn tất các thủ tục cần thiết bên thuế.

Bên cạnh đó, các công việc cơ bản mà một doanh nghiệp cần thực hiện sau khi đổi giấy phép như sau:

1. Sau khi đổi tên công ty

 • Khắc dấu mới + nộp thông báo đăng ký mẫu dấu
 • Trả dấu cũ (nếu sử dụng con dấu do Công An Tỉnh/ TP cấp trước ngày 01/07/2015)
 • Nộp thông báo mẫu 08 đến chi cục thuế;
 • Cập nhật thông tin tài khoản ngân hàng của công ty;
 • Cập nhật thông tin chữ ký số
 • Hủy hóa đơn cũ (Hoặc làm thông báo lên Chi cục thuế đề nghị được tiếp tục sử dụng hóa đơn cũ)
 • Thông báo đến các cơ quan/ đối tác mà doanh nghiệp có làm việc (Điện lực, nhà cung cấp Internet, điện thoại…) (Nếu có)

2. Sau khi chuyển địa chỉ công ty

 • Khắc dấu mới + nộp thông báo đăng ký mẫu dấu (nếu đổi khác quận)
 • Trả dấu cũ (nếu sử dụng con dấu do Công An Tỉnh/ TP cấp trước ngày 01/07/2015)
 • Nộp thông báo mẫu 08 đến chi cục thuế;
 • Cập nhật thông tin tài khoản ngân hàng của công ty;
 • Cập nhật thông tin chữ ký số
 • Hủy hóa đơn cũ (Hoặc làm thông báo lên Chi cục thuế đề nghị được tiếp tục sử dụng hóa đơn cũ)
 • Thông báo đến các cơ quan/ đối tác mà doanh nghiệp có làm việc (Điện lực, nhà cung cấp Internet, điện thoại…) (Nếu có)

 

Những điều cần biết khi thay đổi giấy phép

3. Sau khi tăng, giảm vốn điều lệ: Nộp lại tờ khai thuế môn bài;

4. Sau khi thay đổi thành viên/ cổ đông góp vốn/ chủ sở hữu: Nộp tờ khai thuế TNCN;

5. Sau khi Thay đổi người đại diện theo pháp luật: Cập nhật thông tin tài khoản ngân hàng của công ty;

6. Tạm ngưng hoạt động kinh doanh:

 • Báo cáo thuế tháng/ quý
 • Nộp thông báo tạm ngưng lên chi cục thuế

Tùy từng loại hình, đặc thù của mỗi doanh nghiệp mà các công việc cần thực hiện sau khi đổi giấy phép kinh doanh khác nhau. Quy định của Luật, thuế, các luật chuyên ngành… cũng thường xuyên thay đổi nên Quý doanh nghiệp nên lưu ý chia sẻ thông tin Thay đổi giấy phép cho Bộ phận pháp chế, bộ phận kế toán… Nếu còn bất cứ thông tin nào chưa rõ, vui lòng liên hệ Chuyên viên tư vấn luật của NTVLaw qua (08) 3836 1963 (Giờ hành chính) – 0902 841886 (24/7) để được hỗ trợ.

Dành cho quý doanh nghiệp tham khảo:

CÔNG TY LUẬT NTV

KINH DOANH ĐÚNG LUẬT

Các dịch vụ chính

Những điều cần biết

Thông tư – Nghị định mới

Nhân viên xuất sắc tháng 5.2019

TRẦN PHÚ - Chuyên viên BP ĐKĐT

"Phú đóng góp rất lớn vào doanh thu bộ phận; năng nổ, nhiệt tình trong các công việc dù không phụ trách; có những thông tin bổ ích về mạng, máy tính"

(028) 3836 1963 Đăng ký dịch vụ